40 216 aktuálních nabídek
od 877 realitních kanceláří a soukromníků

5 bodů, které by neměly chybět v nájemní smlouvě

Datum vydání: 04.04.2016 | redakce

Pokud máte v plánu přestěhovat se do pronájmu, měli byste si ohlídat, aby měla nájemní smlouva všechny právní náležitosti. Podívejte se, co by ve smlouvě nemělo chybět.

1. Kdo patří ke smluvním stranám

Nájemní smlouva má dvě strany - pronajímatele a nájemce. U obou musí být ve smlouvě uvedeno jméno a příjmení, trvalé bydliště, rodné číslo a číslo občanského průkazu. Tím je ověřena totožnost obou stran. Pokud vás v bytě bude bydlet víc, zvolte si mezi sebou dobrovolníka, který se role nájemce ujme. Počet ostatních obyvatelů bytu bude ve smlouvě pouze uveden a nájemce je povinen majiteli oznámit jeho případnou změnu.

2. Důkladně popsaný předmět nájmu

V případě, že si pronajímáte celý dům, nesmí ve smlouvě chybět údaje z katastrálního úřadu o pronajímané budově. U bytu se pak ve smlouvě uvádí jeho umístění v budově, dispozice, výměra a pronajímané příslušenství. Spolu s nájemní smlouvou byste měli podepsat předávací protokol o bytu, ve kterém pečlivě zaznamenáte stav, v jakém si byt pronajímáte, a popíšete jeho vybavení. Podpisem protokolu stvrdíte, že jste si byt prohlédli, s popsaným stavem souhlasíte a přebíráte ho k užívání.

3. Přesně definovaná doba trvání nájmu a jeho konec

Samozřejmostí je ve smlouvě uvést, jak dlouho bude nájem trvat - byt se pronajímá buď na dobu určitou, nebo neurčitou. Stejně tak dohlédněte na to, aby byla ve smlouvě určena výpovědní lhůta. Běžně začíná běžet prvním dnem následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď z bytu doručena druhé straně, a trvá tři měsíce. To znamená, že nejpozději v den jejího skončení musíte vyklidit celý byt a klíče předat majitele. Zároveň podepíšete předávací protokol. 

4. Výše nájemného a úhrady za služby

Výši nájmu doplňuje v nájemní smlouvě také údaj o měsíční záloze na úhradu za služby, které jsou spojené s užíváním bytu, které odešlete určený den v měsíci na účet pronajímatele. Jedná se například o vodné, stočné, odvoz komunálního odpadu, ale také úklid společných prostor a další. Nájemce se smluvně zaváže, že vám alespoň jednou ročně vyúčtuje zálohy a skutečnou spotřebu energií, a vy slíbíte, že uhradíte případné nedoplatky, které během vašeho pronájmu vzniknou. V tomto bodě si také pohlídejte, aby byla ve smlouvě uvedena výše kauce, kterou za byt skládáte.

5. Pohlídejte si práva a povinnosti obou stran

Tomuto bodu věnujte zvláštní pozornost. Říká vám totiž, co si v bytě můžete a nesmíte dovolit. Pokud si ve smlouvě dohodnete provádění drobných úprav bytu, vyhnete se pozdějšímu dohadování například o navrtání poličky v koupelně. Stejně tak se domluvte na případných kontrolách bytu, předejdete tím nečekaným návštěvám ze strany pronajímatele. Pronajímatel vám ovšem nesmí zakazovat chovat v bytě zvířata. K tomu jeho souhlas opravdu nepotřebujete.

Ve smlouvě si dále můžete definovat, co uznáte za vhodné. Nesmí to však porušovat zákon, dobré mravy či veřejný pořádek. Jestliže si chcete být opravdu jistí, že vám předložená smlouva obsahuje vše, co má, projděte si příslušné paragrafy občanského zákoníku. Nevíte si s nájemní smlouvou rady? Pronajměte si byt přes zavedenou realitní kancelář, jejichž odborníci za vás všechny náležitosti nájemní smlouvy ohlídají.
Home Sweet Home real s.r.o.

Home Sweet Home real s.r.o.

Praha, Pařížská 1073/1, 11000
Tel: 420 777 667 277
Web:https://www.homesweethome.cz/
E-mail: info@homesweethome.cz
pronájem, bytu, pronájem, domu, nájemce, nájemník, pronajímatel, nájemní, slouva
TOPlist