38 686 aktuálních nabídek
od 875 realitních kanceláří a soukromníků

Jak probíhá dědické řízení: Provedeme vás procesem krok po kroku

Datum vydání: 25.03.2021 | Markéta Mazancová
Řešení dědictví obvykle spadá mezi ty neradostné záležitosti. Během dědického řízení se navíc mnohdy objevují nejrůznější komplikace. Poradíme, jak dědické řízení probíhá, kde si můžete nechat vypracovat odhad nemovitosti nebo jak vyplatit ostatní dědice z jejich podílů.

Jak dědické řízení probíhá?

První krok: Řízení zahajuje notář

Notáře si nelze vybrat. Dědicům je přidělen kvůli zachování nestrannosti celého řízení. 

Druhý krok: Zjištění dědiců

Tento krok je úkolem pro notáře. Jeho úkolem je zjistit, zda existuje závěť či dědická smlouva, případně listina o vydědění.

Třetí krok: Předložení dokumentů

Vaším úkolem je předložit notáři soupis nemovitého majetku včetně výsledné odhadní ceny. Notář následně ověří stav nemovitosti v katastru a oslovuje banky a pojišťovny, a to kvůli zablokování účtů a případným nárokům těchto finančních institucí. 

Čtvrtý krok: Závěrečné jednání

Proces dědického řízení obvykle trvá okolo dvou měsíců. Na jeho konci se setkají všichni dědici u notáře ve věci závěrečného vypořádání. 

Formy dědění nemovitosti

Dědění může probíhat jednou ze dvou forem - 

  • závětí - nejlépe formou notářského zápisu,
  • děděním ze zákona - v případě, že neexistuje vůle zůstavitele.

Odhad nemovitosti pro dědické řízení

Odhad si nechávají vypracovat dědici (nikoliv notář). Od roku 2014 již není nutné nechat si vypracovat odhad ceny nemovitosti soudním znalcem. Jeho vypracování může zajistit i odborník - realitní kancelář či kvalifikovaný realitní makléř. 

Daně

Nabytí nemovitosti v rámci dědictví je od daně osvobozené pro přímou linii dědiců a pro manžela a manželku. V takovém případě ani není potřeba podávat daňové přiznání. 

Kdy se dědic stane vlastníkem objektu?

Vlastnická práva na nového majitele přecházejí v den úmrtí zůstavitele. Vzhledem k tomu, že nějaký čas zabere, než se celé dědické řízení uzavře, vlastnická práva přecházejí zpětně k určitému datu. Do té doby může dědic s nemovitým majetkem nakládat jen velmi omezeně. Pokud je dědiců více, musejí se na případném prodeji či pronájmu shodnout všichni. Kupní smlouva na prodej nemovitosti může být však uzavřena až v momentě, kdy je dědické řízení uzavřené. 

 

Jak postupovat, pokud je dědiců více?

V případě, že je dědiců více, nabývají dědictví do podílového spoluvlastnictví. Dále už je jen na nich, jak se dále dohodnou. Tedy, zda nemovitost připadne pouze jednomu z nich a ostatní budou ze svých podílů vyplaceni nebo zda zůstanou zachovány spoluvlastnické podíly. 

Dědění společného jmění manželů (SJM)

Pokud nebylo SJM rozdělené už před úmrtím jednoho z manželů, pak se do společného majetku započítává nejen nemovitý a movitý majetek, ale také veškeré dluhy a pohledávky vzniklé od začátku manželství. 

Pokud zjistíte, že dědíte nemalé dluhy, můžete uplatnit tzv. výhradu soupisu pozůstalosti. V praxi to znamená to, že zaplatíte dluhy pouze do výše veškerého zůstavitelova majetku a nic víc. Nemělo by vám tak hrozit, že kvůli dědictví upadnete do exekuce či insolvence.

Poplatky, které vás neminou

V první řadě se nevyhnete poplatku notáři. Jeho odměna se odvíjí od hodnoty zděděného majetku. Orientačně si výši poplatku můžete spočítat zde na kalkulačce. V případě, že má zděděná nemovitost hodnotu 5 milionů a vyšší, musíte tuto informaci sdělit finančnímu úřadu, jinak se vystavujete pokutě. 

Druhým z nevyhnutelných poplatků je poplatek za odhad ceny nemovitosti pro účely dědického řízení. Tento odhad vám vyhotoví i dobrá realitní kancelář a poplatek nebývá vysoký. 

Financování vyplacení ostatních dědiců z jejich podílů

V první řadě je potřeba počkat na ukončení dědického řízení. Banka totiž k vyřízení žádosti o hypoteční úvěr požaduje usnesení soudu s doložkou o nabytí právní moci. Tento dokument potvrdí, že jste v současnosti jediný vlastník, a prozradí, v jaké výši máte ostatní dědice vyplatit. 

Samotný proces schvalování se neliší od běžné žádosti o hypotéku. Potřebovat budete zejména: 

  • znalecký odhad,
  • výpis z katastru nemovitostí,
  • banka bude prověřovat vaši bonitu.

Po schválení úvěru posílá banka peníze rovnou na účty ostatních dědiců. 

Situaci však může zkomplikovat mnoho faktorů. Záleží zejména na výši vašich příjmů, jaké půjčky již splácíte, zda je zděděná nemovitost zatížená, zda jste spolu s nemovitostí zdědili nějaké dluhy apod. 

dědictví, dědické řízení, dědění, prodej nemovitosti
TOPlist