44 448 aktuálních nabídek
od 883 realitních kanceláří a soukromníků

Jak probíhá prodej nemovitosti?

Datum vydání: 06.01.2022 | redakce

S prodejem domu či bytu se váže několik důležitých úkolů, které sice můžete splnit sami, avšak s realitní kanceláří bude celý proces jednodušší. Stručně jsme popsali, jak bude makléř postupovat.

1. Sjedná osobní schůzku

Při první schůzce se vás makléř zeptá na důvod prodeje bytu nebo domu nebo jak rychle nemovitost chcete prodat. Některé společnosti nemovitosti vykupují expresně, peníze tak můžete získat i do druhého dne. Za takovou rychlost ale počítejte se ztrátou několika procent z tržní ceny.

V každém případě makléři umožněte do nemovitosti nahlédnout. Je možné, že si udělá i pár fotografií.

Prohlídka nemovitosti

2. Zkontroluje dokumenty z katastru nemovitostí

Makléř ověří, zda vaše nemovitost není v exekuci a zda je bez zástavního práva. Pokud stavba není vhodná k okamžitému prodeji, většina realitních kanceláří navrhne řešení, jak problém vyřešit.

3. Připraví první smlouvu

Neboli smlouvu o smlouvě budoucí kupní. Ta obě strany zavazuje k podepsání kupní smlouvy k sjednanému termínu a stanoví sankce v případě zpoždění.

4. Úschovou kupní ceny zaručí, že se peníze dostanou do správných rukou

Úschova prodávajícího kryje v případě, že by vlastnická práva již převedl na kupujícího, ale ten by se z nějakého důvodu zdráhal částku za nemovitost zaplatit.

Současně chrání i kupujícího – zaručí převedení vlastnických práv od prodávajícího. Pokud by se tak nestalo, peníze uložené v úschově by se kupujícímu vrátily na bankovní účet.

5. Předloží kupní smlouvu k podpisu

V okamžiku, kdy kupující složí plnou částku za nemovitost, makléř oběma stranám dodá kupní smlouvu k podpisu. Tu vám zašle písemně poštou v několika vyhotoveních. Minimálně na jednom z nich musí být úředně ověřený podpis kupujícího i prodávajícího notářem, advokátem nebo například obecním úřadem.

Spolu s kupní smlouvou makléř poskytne i návrh na vklad kupní částky do katastru nemovitostí, který po podpisu obou stran doručí na katastrální úřad. Tamní úředník oficiálně stvrdí přechod vlastnického práva a přepíše majitele nemovitosti.

6. Pomůže vám nemovitost předat

K této události připraví tzv. předávací protokol. Do něj zaznamená stav vody, plynu a elektřiny a dokument vám předloží k podpisu.

Prodej končí ve chvíli, kdy prodávající získal plnou prodejní cenu a kupující nemovitost. Nezapomeňte, že se průběh prodeje v jednotlivých realitních kancelářích nebo v závislosti na požadavcích klientů může lišit.

ENDEKA, s.r.o.

ENDEKA, s.r.o.

Brno, Jundrovská 1101, 62400
Tel: 420 603 100 251
Web:https://www.endeka.cz/
E-mail: seo@endeka.cz
TOPlist