40 098 aktuálních nabídek
od 877 realitních kanceláří a soukromníků

Jak se oceňuje dědictví?

Datum vydání: 15.07.2015 | redakce

Bohužel se v životě setkáme i s tak smutnou událostí, jako je úmrtí v rodině. V rámci dědického řízení budete notářem vyzváni k ocenění nemovitostí, které po zemřelém zůstaly. A ve většině případů se jedná o ocenění "Tržní hodnoty," neboli "Obvyklé ceny" všech nemovitostí, které jsou v majetku zemřelého. 

Venkovská chalupa
Obvyklá cena je definována zákonem o oceňování majetku jako cena, která byla dosažena při prodejích stejného, popřípadě obdobného majetku, v danou dobu. Přitom se zohledňují všechny okolnosti, které mají na cenu majetku vliv, avšak do její výše se nepromítají vlivy mimořádných okolností trhu, osobních poměrů, ani vliv zvláštní obliby. Z této definice je zřetelné, že znalec, nebo realitní kancelář, která ocenění provádí, musí znát velmi dobře trh v dané lokalitě. Na přesnosti vyčíslení přitom velmi záleží. V důsledku špatně stanovené ceny totiž může dojít k nesouhlasu, či neshodě dědiců.

Uvedu příklad: Majetkem je domek oceněný tržní (nebo obvyklou cenou)  na 1 milión Kč. Jsou dva dědicové, dědic B vyplatí dědice A částkou 0,5 mil. Kč a tak se stane výlučným vlastníkem dané nemovitosti. Ale případ nekončí. Dědic B se následně rozhodne domek prodat a prodá ho za částku 2 mil. Kč. Jak se k tomu asi postaví dědic A?

1.) Hádky v rodině.
2.) Spor o určení špatné ceny realitní kanceláří a nebo znalcem (další odhad, průtahy, další náklady).

Určitě nechcete rozdělit rodinu díky majetku! Je tedy potřeba vše dělat s rozumem, platnými předpisy a dle nejlepšího svědomí. Nevyplatí se dělat odhad takzvaně od stolu, nebo s vidinou ušetření nějaké koruny u notáře.

Z celkové ceny nemovitostí se pak vypočítává odměna notáři za vypořádání dědictví. Tato odměna s přibývající částkou klesá, je tedy degresivní.

I zde platí slogan „
Dobrý makléř vás chrání“.

Mnoho úspěchu vám přeje Štěpánka Mimrová, člen realitní komory ČR, www.ceskarealitni.eu, tel. 607 140 226
Štěpánka Mimrová – Privátní makléřka

Štěpánka Mimrová – Privátní makléřka

Pardubice, Čechovo nábřeží 528, 53003
Tel: 607 140 226
Web:https://www.privatnimaklerka.cz/
E-mail: mimrova@privatnimaklerka.cz
ocenění, majetku, nemovitosti, dědictví, dědické, řízení
TOPlist