38 985 aktuálních nabídek
od 888 realitních kanceláří a soukromníků

Kdy dává smysl změna dodavatele plynu a jak na ni

Datum vydání: 13.09.2021 | Petr Pojar

Platíte u svého dodavatele za plyn hodně, nebo naopak málo a není jej proto třeba měnit? A jak to vlastně zjistíte? Co tvoří cenu plynu a co jsou takzvané indikativní ceny ERÚ, díky kterým zákazník zjistí, zda je jeho stávající dodavatel levný, nebo drahý? A na co je třeba si dát pozor, pokud se pro změnu dodavatele plynu rozhodnete?

Za plyn platíme, aniž bychom měli srovnání

Využívání plynu v domácnostech je dnes běžné, na plynu vaříme, plynem topíme a ohříváme užitkovou vodu. Měsíčně posíláme zálohy za jeho spotřebu a často o tom ani příliš nepřemýšlíme. Přesto je dobré vědět, kolik plynu přesně spotřebujeme a kolik nás stojí. To se ale většinou dozvíme až z ročního vyúčtování spolu s nedoplatkem či přeplatkem. Ovšem tyto informace bychom měli znát dříve, a navíc bychom si měli umět porovnat ceny u jednotlivých dodavatelů. Je třeba vědět, za co platíme a zda neplatíme příliš. Posviťme si proto na tuto problematiku.

Co jsou takzvané indikativní ceny ERÚ

Indikativní cena je cena oproštěná od regulované části ceny a daňových položek. ERÚ tento pojem zavedl v roce 2016 pro snadnější porovnání nabídek jednotlivých dodavatelů energií. Konečná cena za služby související s dodávkou plynu se skládá z neregulované části, regulované části a daní. Daně jsou stanoveny zákony (např. DPH a daň ze zemního plynu), regulovanou část ceny určuje ERÚ a zákony, přičemž zahrnuje distribuci a poplatek za operátora trhu. Neregulovaná část je složena z části variabilní a fixní a je předmětem dohody mezi obchodníkem a zákazníkem. Variabilní část je účtována v Kč za MWh, nebo kWh a promítá se do ní cena, za kterou obchodník nakupuje komoditu, a další případné poplatky. Fixní část představuje stálé měsíční platby účtované v Kč a je závislá na obchodní strategii obchodníka.

Při jednání s obchodníkem je třeba se ptát po ceně za komoditu a další služby dodávky, což je neregulovaná část konečné ceny za plyn. Indikativní cena plynu je podstatnou informací pro domácnosti, pro obchodníky není závazná. Jde o údaj, který uvádí přiměřenou cenu za neregulovanou složku a slouží pro zákazníky jako měřítko toho, jak výhodnou dohodu s dodavatelem uzavírají. 

Nepleťte si dodavatele energií a distributora

Distributor je vlastníkem vedení a potrubí, kterým se přivádí elektřina a plyn až ke koncovému spotřebiteli (čili distributor zajišťuje distribuci od výroby až k zákazníkovi). Kromě fyzického přenosu elektřiny a plynu řeší také všechny poruchy a závady. Distributoři jsou teritoriálně daní a na rozdíl od obchodníka – dodavatele – si distributora nemůžeme vybírat (je nám přidělen na základě bydliště). Poplatky za distribuci energií jsou přitom regulovány Energetickým regulačním úřadem (ERÚ), který určuje ceny za distribuci na základě cenového rozhodnutí. V ČR dnes fungují tři distributoři elektřiny – ČEZ (ve středních, západních, severních a východních Čechách a na severní Moravě), PRE (v Praze) a EG.D (v jižních Čechách a na Moravě) a tři distributoři zemního plynu - GasNet, EG.D a Pražská plynárenská Distribuce. Dodavatelem energií je ten, komu měsíčně platíte za dodaný plyn. Cena za odebraný plyn zahrnuje vše od poplatků za distribuci až po zisk dodavatele (obchodníka). Pozor, někteří distributoři mohou být zároveň i dodavateli.

Jaká je cena plynu, podle čeho se určuje a jak se vyjadřuje?

Na vývoj ceny plynu má vliv mnoho faktorů, počínaje jeho těžbou (místo a způsob), přepravou a prodejem na energetických burzách. Cenu plynu ovlivňuje také geopolitická situace ve světě, aktuální kurz měny, ve které je plyn nakupován a jiné proměnné. Dlouhodobě předpovídat cenu plynu je proto velice těžké.

Tabulka: Vývoj ceny plynu za poslední rok (Zdroj: Kurzy.cz)

Cena za samotný plyn na burze je jen jednou složkou celkové ceny, tedy té částky, jakou nakonec najdeme na svém vyúčtování. V celkové ceně je zahrnuta i platba za distribuci plynu (může jít až o polovinu celkové ceny), daň z plynu a další poplatky. Konečná cena plynu se počítá v korunách za každou spotřebovanou kilowatthodinu (základní jednotka pro spotřebu plynu) anebo za metr krychlový. Kilowatthodina (kWh) vyjadřuje přesně dané množství energie spotřebované během jedné hodiny, liší se přitom u různých spotřebičů. Ovšem nás zajímá především celkový součet čili spotřeba celé domácnosti, která je uváděna právě v kilowatthodinách (nebo v megawatthodinách). Setkat se však můžeme i s krychlovými metry (m3) čili „kubíky“. Přibližný koeficient pro převod mezi jednotkami je 1:10,55. To znamená, že 1 m3 je přibližně 10,55 kWh čili 0,01055 MWh.

Jaká je průměrná spotřeba a cena plynu v různých typech objektů

Každý objekt má svá specifika. Roli hraje velikost, zateplení, způsob využívání plynu atd. Proto ani nemůže existovat nějaká smysluplná „tabulka spotřeb“. Můžeme si však porovnat modelové příklady. Například byt o dispozicích 3+1, ploše 65 m2 a třech členech domácnosti má roční spotřebu plynu na vaření a ohřev vody 4,5 MWh, což je cca 8227 korun. Zatímco dvoupatrový dům o dispozicích 5+1, ploše 140 m2 a čtyřech členech domácnosti má roční spotřebu plynu na vaření a vytápění 16 MWh, což je cca 23492 korun.

Odečet spotřeby plynu (Zdroj: Shutterstock)

Jak správně vybrat dodavatele energií

Předně se nesmíme nechat zbytečně napálit agenty, takzvanými obchodníky s deštěm. Ti obcházejí domácnosti, často vyloženě obtěžují a naslibují cokoli. A nakonec zjistíte, že to nejdůležitější (pro obchodníka a dodavatele) bylo uvedeno drobným písmem v dolní části posledního listu smlouvy. Dobrou zprávou pro zákazníky však je, že na znepokojivý trend reagovala legislativa. Proto je již možné uzavřít smlouvu na dobu kratší než 3 roky, zákazníci navíc mají ze zákona možnost vypovědět smlouvu na dobu určitou s automatickým prodloužením závazku kdykoli do 15. dne před uplynutím sjednané doby. Stejně tak mají právo vypovědět smlouvu bezplatně a bez sankce, pokud prokážou, že přestali odběrné místo užívat anebo nárok vznikl jiné fyzické či právnické osobě. Čeho se tedy při změně dodavatele energií určitě vyvarovat?

1. Zásadně se nenechte do ničeho nutit a vše si ověřujte.

2. Vždy se zeptejte, zda hovoříte přímo se zaměstnancem dodavatele anebo se zprostředkovatelem.

3. Pokud u vás doma někdo zazvoní a představí se jako zaměstnanec ERÚ nebo ČOI, zřejmě (téměř s jistotou) lže. Tito lidé domácnosti obvykle nenavštěvují.

4. Pokud je ve vašem městě či obci podomní prodej dokonce omezen či výslovně zakázán vyhláškou, přivolejte okamžitě městskou policii.

5. Pokud někdo zavolá na váš telefon, nebo vám píše e-mail, zeptejte se, kde získal kontakty a zda disponuje vaším souhlasem se zasíláním obchodního sdělení.

6. V každém případě odmítněte dárky nebo služby zdarma. Mohlo by vás to přijít hodně draho, především pak podpis „něčeho“ při převzetí anebo „souhlas“ s převzetím po telefonu.

7. Zásadně se nezavazujte, že podepíšete smlouvu, kterou ještě nemáte k dispozici, nečetli jste ji. A samozřejmě nikdy nesmíte podepsat nic, co jste si důkladně nepřečetli a nepochopili.

8. Pokud dojde ke sporům s vaším dodavatelem energií, řešte je hned!

9. Nezapomeňte, že ze zákona můžete od smlouvy o dodávkách energií, kterou jste uzavřeli po telefonu nebo na ulici, odstoupit do 14 dní nebo ji můžete vypovědět nejpozději 15. den po zahájení dodávek energií. Pokud jste se tedy nechali napálit a nyní jste si to uvědomili, nemusí být ještě pozdě! Hlídejte si také další případné změny legislativy ve prospěch svých práv. 

10. Při vědomém a plánovaném hledání nejvhodnějšího dodavatele plynu se neorientujte jen podle cenové nabídky v internetových vyhledávačích. Vhodná je orientace podle známého názvu společnosti, který vzbuzuje důvěru stability a spolehlivosti. U zavedené značky lze předpokládat, že nedojde k neserióznímu jednání. Někteří distributoři jsou přitom zároveň i dodavateli. V každém případě je však i přesto třeba vycházet z fakt. Důležitá totiž není jen cena, ale i podmínky dodávek, které musí být uvedeny ve smlouvě. 

11. Cena za odběr plynu by sice logicky měla být nižší, než jakou právě platíme, není však jediným kritériem. Musíme si také dát dobrý pozor, zda není ve smlouvě vychytrale ukryto navýšení ceny. Cenovou nabídku jednotlivých dodavatelů přitom posoudíte snadno, využít můžete například srovnávací internetovou kalkulačku. Pozor, roli hrají i aktivační a deaktivační poplatky a také případné sankce, které vám hrozí! Najdete je v obchodních podmínkách jednotlivých dodavatelů.

12. Důležitá je také kvalita zákaznického servisu a doprovodné služby. Předem se vždy informujte, jaký zákaznický servis dodavatel poskytuje. Může mít hustou síť poboček po celé ČR, ale i jen telefonický či e-mailový kontakt. Sledujte také ochotu a vyškolenost personálu, informovanost o aktuálních změnách v nabídce a existenci bezplatné linky, na kterou se můžete kdykoli dovolat. Důležité je též, zda uzavíráte smlouvu na dobu neurčitou anebo určitou. Standardní výpovědní lhůta smlouvy na dobu neurčitou je přitom obvykle tři měsíce. Administrativně náročnější jsou smlouvy na dobu určitou, takovou smlouvu je třeba při přechodu k jinému dodavateli včas vypovědět, jinak se automaticky prodlouží. A právě se smlouvou na dobu určitou se vážou i možné sankce za její předčasné ukončení!

13. Důvěryhodnost a pověst dodavatele jsou samozřejmě klíčové. Ideálně by za sebou měl mít co nejdelší dobu podnikání. Odborníci sice uvádějí alespoň 10 let, což ale ti nejmladší dodavatelé nemohou splnit. A přitom jejich služby nemusí být špatné a pro zákazníky oproti konkurenci méně výhodné. Zároveň by za firmou měl stát silný investor s širokým podnikatelským portfoliem i v jiných oblastech. Nikdy neberte ohled na to, co se mezi lidmi říká, traduje. Všeobecné veřejné mínění se mění podle konkrétní mediální masáže.

14. Prostě vycházejte z empirických údajů. Hledejte fakta a porovnávejte. Vyjděte například z vyúčtování za minulé období a dosaďte si údaje do vybraného kalkulátoru, který není zároveň obchodníkem. Pak si pečlivě projděte výsledky porovnání a prostudujte si i popis výhod a nevýhod spojených s různými produktovými řadami konkrétního dodavatele. Vhodné je také si přečíst pravidla chování zákazníka na energetickém trhu a je nutné si projít smluvní podmínky včetně výpovědní lhůty a sankcí. Pozor na výběr kalkulátoru. Musí jít o kalkulátor nezávislý, kdy nejsou nabídky obchodníků spojené s placením jakýchkoli příspěvků provozovateli kalkulátoru. Vybrat si též můžete subjekt, který vaše možné úspory spočítá za vás.

15. Pokud máte již velmi starou smlouvu a nesouhlasíte se změnou podmínek, zvýšením ceny apod., jednoduše si najděte nového dodavatele a od této smlouvy odstupte! V tomto případě totiž nemusíte čekat na možnost výpovědi. V případě nových smluv se zdají být výhodnější ty na dobu neurčitou, které lze vypovědět kdykoli. Například všichni zlevňují a zrovna váš dodavatel ne? Smlouvu na dobu neurčitou snadno vypovíte. Zatímco tu na dobu určitou můžete vypovědět obvykle jen z důvodů daných zákonem či smluvními podmínkami. A pozor, sankce za výpověď smlouvy na dobu určitou se může vyšplhat až na 10 tisíc korun. I smlouvy na dobu neurčitou však mají svá rizika, například dodavatel zdraží a my se to dozvíme třeba až za 3/4 roku.

16. Nemusíte se bát, že kdyby váš dodavatel zkrachoval, odstřihli by vás. Budete přepojeni na takzvaného dodavatele poslední instance, u kterého můžete zůstat až 6 měsíců. A to je dostatečně dlouhá doba na to, abyste si našli nového dodavatele. Problém může nastat pouze s vracením případných přeplatků. Vždy je však lepší poddimenzovat zálohy a raději po ročním vyúčtování doplatit. Proč nechat někoho cizího bezúročně disponovat s vašimi penězi?

17. Změna dodavatele může trvat různě dlouhou dobu. Při odstoupení je to minimálně 20 dnů (ode dne, kdy odešlete již vyplněnou a podepsanou smlouvu novému dodavateli, podle které pak může on za vás činit úkony k převzetí odběrného místa). Lepší je však vždy delší časová rezerva. Není nikdy zaručeno, že jeden den poslaný dokument bude ihned zpracován.

18. Plynoměr patří distributorovi, nikoli dodavateli čili při změně dodavatele nedochází k výměnám plynoměrů. Při změně dodavatele dojde k odečtu tak, že musíte nahlásit stav samoodečtem distributorovi a původnímu dodavateli. Nelze se spoléhat na distributora. Ten totiž v tomto případě stanovuje stav plynoměru (i elektroměru) odhadem podle předchozího zúčtovacího období.

Samoodečet spotřeby plynu (Zdroj: Shutterstock)
CENTROPOL ENERGY, a.s.

CENTROPOL ENERGY, a.s.

Ústí nad Labem, Vaníčkova 1594/1, 40001
Tel: 420 478 575 555
Web:https://www.centropol.cz
E-mail: obchod@centropol.cz
TOPlist