41 689 aktuálních nabídek
od 892 realitních kanceláří a soukromníků

Osvobození příjmů z prodeje domu a bytu je pro prodejce přísnější

Datum vydání: 27.04.2022 | Petr Pojar

V případě prodeje nemovitosti podmíněného vynaložením získaných prostředků na obstarání vlastní bytové potřeby se zpřísnila pravidla. A to od zdaňovacího období roku 2021. Poplatník musí podat oznámení o získání těchto prostředků správci daně do konce lhůty pro podání daňového přiznání za zdaňovací období, ve kterém k získání prostředků došlo. Do konce následujícího zdaňovacího období pak musí své bytové potřeby vyřešit, respektive prostředky osvobozené od daně vhodně využít.

Změna podmínek pro osvobození příjmů z prodeje rodinného domu či bytové jednotky se týká § 4 odst. 1 písm. a) zákona o daních z příjmů.

Jestliže prodávající rodinného domu a souvisejícího pozemku nebo bytové jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru, včetně souvisejícího pozemku, měl bydliště v této nemovitosti bezprostředně před prodejem méně než 2 roky, má přesto nárok na osvobození takového příjmu od daně z příjmů fyzických osob, když splní 2 podmínky:

1. Použije získané finanční prostředky na obstarání vlastní bytové potřeby.
2. Podá oznámení o získání těchto prostředků poplatníkem správci daně do konce lhůty pro podání daňového přiznání za zdaňovací období, ve kterém k získání prostředků došlo. Za rok 2021 je termín pro podání daňového přiznání 1. dubna 2022, případně 2. května 2022 (je-li přiznání podáváno elektronicky), nebo 1. července 2022 (je-li přiznání podáváno poradcem).

Nové bydlení (Zdroj: Shutterstock)

Pokud poplatník neoznámí tuto skutečnost správci daně do konce zákonné lhůty pro podání přiznání, nemůže osvobození od daně z příjmů využít.

Změnu přinesla novela zákona o daních z příjmů, tedy zpřísnění podmínek pro možnost uplatnění osvobození příjmů z prodeje rodinného domu nebo bytové jednotky podmíněného vynaložením získaných prostředků na obstarání vlastní bytové potřeby. A to od zdaňovacího období roku 2021. Pokud jste tedy nestihli podat přiznání do 1. dubna, je zde ještě možnost podat přiznání elektronicky a nebo poradcem.

Finanční úřady doporučují všem poplatníkům, kterých se toto týká, podat oznámení na finanční úřad včas, aby mohli nárok na osvobození od daně uplatnit. Pro podání oznámení lze využít portál MOJE daně, kde lze použít formu „obecné písemnosti“.

Podáním přiznání pak poplatník splní pouze jednu ze dvou podmínek, tou druhou je skutečné obstarání vlastního bydlení, čili použití získaných prostředků na obstarání vlastní bytové potřeby. Druhou podmínku je třeba splnit do konce zdaňovacího období bezprostředně následujícího po zdaňovacím období, ve kterém poplatník dané prostředky získal, případně je uznáno i splnění této podmínky ještě před získáním prostředků z prodeje nemovitosti (domu či bytu). Nejdříve však ve zdaňovacím období bezprostředně předcházejícím zdaňovacímu období, ve kterém poplatník tyto prostředky získal.

Zdroj: podnikatel.cz

TOPlist