49 664 aktuálních nabídek
od 947 realitních kanceláří a soukromníků

Pojištění českých chat a chalup je tragické, 40 % není pojištěno vůbec a 90 % je podpojištěno

Datum vydání: 30.10.2023 | Petr Pojar

Skoro polovina českých rekreačních chat a chalup není podle asociace českých pojišťoven pojištěna proti vykradení. A jak známo, s podzimem začíná sezóna “rekreačních“ zlodějů, tedy zlodějů zaměřujících se na opuštěné chaty a chalupy. Leckdy jim přitom lidé sami pomáhají, třeba v nedostatečně zabezpečené kolně najde i naprostý amatér dostatek nářadí, pomocí kterého se do objektu dostane. Navíc je i samo drahé nářadí vítaným lupem spolu s uskladněnou zahradní technikou.

Může jít jen o alkohol a potraviny

Zabezpečení a pojištěni svých rekreačních objektů mnoho Čechů stále podceňuje, přitom se každý rok opakuje stejný scénář. A občasné policejní hlídky projíždějící opuštěnými lokalitami příliš nepomohou. Situace je lepší v oblastech, kde se celoročně zabydleli někteří důchodci, těm ale může často jít o zdraví a o život. Mnoho strachu u troufalých zlodějů nevzbuzují. Ti mohou být navíc pod vlivem omamných látek a hlavní motivací loupeže nemusí být majetek, nýbrž alkohol a jídlo. Naštěstí už důchodci mají většinou mobily.

Ilustrační foto (Zdroj: Shutterstock)

Nezbytné pojištění proti krádežím a škodám způsobeným vloupáním

Jestli se něco v naší české kotlině vyplatí, pak je to vedle pojištění majetku před živelný pohromami a vodovodními haváriemi právě pojištění proti krádežím, tedy pojištění především vnitřního vybavení a věcí movitých, ale i pojištění škod způsobených vnikáním do objektu. A s nástupem podzimu jsou nejzranitelnější právě opuštěné (zazimované) rekreační objekty.

40 % rekreačních objektů není pojištěno vůbec!

Proti vykradení přitom u nás není pojištěno cca 40 % rekreačních chat a chalup vůbec a pokud pojištěny jsou, pak nejčastěji na cca 100 tisíc korun, jsou tedy obvykle podpojištěny. Každý rok je přitom v ČR vykradeno až několik tisíc soukromých rekreačních objektů a to nejčastěji právě v zimě. Doslova se hovoří o sezóně zlodějů. A co nejčastěji kradou? Sekačky, křovinořezy, řetězové pily a jinou benzínovou a elektrickou techniku, ale i značkové mechanické nářadí. Zájem je také o štípačky dřeva, jízdní kola a domácí elektroniku. Dochází však i k dalším škodám, především poškození dveří a oken, kterými se pachatelé vloupávají dovnitř. V průměru činí způsobené škody na majetku cca 20 tisíc korun za jedno vloupání. Navíc nejsou zdaleka všechna vloupání hlášena. Proč? Těžko říct.

Ilustrační foto (Zdroj: Shutterstock)

Chataři a chalupáři často ani neví, za co platí

Ti chataři a chalupáři, kteří svůj rekreační majetek pojištěný “nějak“ mají, často ani neví, na jakou částku a co všechno jim vlastně pojistná smlouva kryje. Aktuální průzkumy říkají, že 33 % z pojištěných rekreačních objektů je pojištěno na částku mezi padesáti a sto tisíci korunami, 6 % na částku nižší jak 50 tisíc a 15 % majitelů rekreačních nemovitostí vůbec neví, za co pojišťovně platí.

A samotná ochrana před vloupáním bez ohledu na pojištění? Prvky moderního zabezpečení (např. čidly a kamerami) je zabezpečen jen každý 10. menší rekreační objekt. A polovina z nich nedisponuje zabezpečením vůbec žádným. Jedinou mechanickou překážku tvoří zamčené dveře a zavřené okenice často starých a snadno překonatelných oken. Běžný zámek a okenice majitelům chat a chalup většinou stačí. Alespoň nějaký bezpečnostní zámek má jen 27 % chat či chalup, bezpečnostní dveře jen 22 % a jen u 10 % rekreačních objektů se při vloupání spustí alarm (Zdroj: ČPP Servis).

Ilustrační foto (Zdroj: Shutterstock)

Problém jménem podpojištění

Podpojištění rekreačních chat a chalup vlastně v konečném důsledku znamená, že pojišťovna nahradí jen část způsobené škody. A na správnou cílovou částku je pojištěno jen cca 30 % rekreačních objektů. Propastný rozdíl mezi hodnotou rekreační nemovitosti a jejího vybavení oproti pojistné částce ještě zvýšila vysoká inflace posledních let. A zdaleka se pojištění netýká jen krádeží. Když vám třeba chatu vyplaví povodeň, neřku-li odnese po proudu, pojišťovna bude u podpojištěné nemovitosti významně krátit pojistné plnění. Obvykle se totiž pojišťovnou vyplácená částka snižuje v procentuálním poměru pojistné částky k pojistné hodnotě, uplatňuje se tedy takzvaný koeficient na škodu.

Pokud jste si třeba rekreační chalupu pojistili třeba před mnoha lety na 1 milion korun a její hodnota je dnes 5 milionů korun, máte pojistnou částku sjednanou jen na 20 % hodnoty nemovitosti. A pokud pak zmíněná povodeň způsobí škodu za 1 milion korun, pojišťovna vám vyplatí jen 200 tisíc korun. A to hovoříme pouze o pojištění nemovitosti, nikoli vybavení domácnosti, které často chybí anebo odpovídá realitě ještě méně.

Přístup jednotlivých pojišťoven se sice liší, vlastník nemovitosti však prodělá v každém případě. Některé pojišťovny například uplatňují koeficient na maximální pojistný limittolerance podpojištění se pohybuje v rozmezí 10 až 20 %. To v praxi znamená, že když se pojistná částka liší od skutečné hodnoty nemovitosti v mezích této tolerance, nejde z hlediska pojišťovny o podpojištění. Jenže u jedné to bude uvedených 20 % a u jiné jen 10 %. 

Podpojištění se přitom vyhneme jen tak, že správně stanovíme pojistnou částku. A k tomu je nejlepší znalecký posudek. V případě rekreačních chat a chalup se pojistná částka obvykle stanovuje v takzvané nové ceně. Tedy částce, za jakou bychom v době pojistného plnění postavili ve stejné lokalitě podobný rekreační objekt srovnatelné kvality. Pouze ve výjimečných případech pojišťovny využívají takzvanou časovou cenu, například když je rekreační objekt zanedbaný a opotřebovaný. V takovém případě pojišťovna vyplatí částku, jaká odpovídá reálné tržní ceně objektu těsně před pojistnou událostí.

Ilustrační foto (Zdroj: Shutterstock)

Pravidelná aktualizace pojistné smlouvy a indexace

Pojistnou smlouvu je navíc třeba pravidelně aktualizovat. A nejen s ohledem na současnou vysokou inflaci, ale i provedené stavební práce, úpravy interiéru a jeho vybavení. Hodnota nemovitosti se v čase mění. Například i vyvložkování komína a instalace nového úspornějšího topidla představují významné zvýšení hodnoty nemovitosti, stejně jako třeba fotovoltaické panely na střeše a legálně přistavěná kolna. Jakoukoli rekonstrukci a vyšší investici do rekreační nemovitosti je třeba neprodleně nahlásit pojišťovně. Navíc je možné si sjednat takzvanou indexaci. V tomto případě pojišťovna sleduje vývoj na trhu nemovitostí za vás a pojistnou částku pravidelně valorizuje (obvyklé je zvyšování, stále rostou ceny stavebních prací a materiálů).

Pojištění domácnosti

Je třeba si také dát dobrý pozor na pojištění domácnosti, je třeba vědět, co všechno zahrnuje. Od toho se pak odvíjí jeho výše. Pokud si třeba na chatu přivezete dražší spotřebiče a elektroniku, je tomu třeba přizpůsobit pojistnou částku. A třeba jen na sezónu, když si pak před zimou zase vše odvezete. Krade se celoročně a rizikem jsou i požáry, povodně a třeba silný vítr. Stejně tak může na chatu spadnout strom a poškodit i část vnitřního vybavení.

Ilustrační foto (Zdroj: Shutterstock)

Pozor na terminologii pojišťoven, tedy slovíčkaření

Rozdíl je také ve slovech, třeba povodeň a záplava neznamenají to samé, stejně jako vichřice a tornádo. A pozor, některé pojišťovny třeba nezahrnují do živelních událostí povodeň, záplavu nebo zatečení srážek, jiné zase neslyší na slovo tornádo. Málokdo také ví, že povodeň je zaplavení vodou vylitou z břehů vodních toků a nádrží, zatímco záplava znamená zatopení nemovitosti vodou z přívalových srážek či tání sněhu. Pokud se tedy váš rekreační objekt nenachází v blízkosti vodního toku, jezera či rybníku, a je dokonce v dostatečné nadmořské výšce, neznamená to, že nemůže dojít k záplavě. Je prostě vždy třeba si důsledně zkontrolovat, na jaká rizika jste pojištěni. O slovu tornádo ví například na jihu Moravy od loňského léta své.

Klesá cena nemovitosti? Na podpojištění to nemá vliv!

A že cena rekreačních chat a chalup po pandemii klesá, jelikož převyšuje nabídka nad poptávkou? Stále to neznamená, že se snižuje riziko podpojištění. Výše jsme uvedli, že pojišťovny poskytují plnění obvykle v nových cenách. Pojistná částka by proto měla odpovídat ceně, za kterou byste svůj rekreační objekt dnes postavili ve stejné lokalitě znova. V žádném případě nejde o tržní cenu, za jakou byste mohli být schopni svůj rekreační objekt prodat. Nejdůležitější tedy není cena nemovitosti, ale aktuální ceny stavebních materiálů a prací, které stále stoupají.

Zdroj: cap.cz, ČPP Servis, idnes.cz, mesec.cz, finance.cz, pojisteni.cz

TOPlist