37 932 aktuálních nabídek
od 864 realitních kanceláří a soukromníků

Pokud jste loni koupili nemovitost, na podání daně z nemovitosti máte čas jen do konce ledna

Datum vydání: 08.01.2021 | Petr Pojar

Daňové přiznání k dani z nemovitých věcí je třeba podat do konce ledna, pokud jste si v roce 2020 koupili či jinak získali nemovitost. V některých případech je však možné využít výjimky. Jak postupovat, abyste daňové přiznání odevzdali včas a správně?

Daňové přiznání do 31.1., zaplatit do 31.5.

Zákon č. 338/1992 Sb. přikazuje vlastníkům nemovitostí platit každoročně daň ze svých nemovitých věcí. Patří mezi ně bytové jednotky, stavby a pozemky, které jsou evidované v katastru nemovitostí. A termín úhrady této daně je zákonem stanoven na konec května. Ovšem právě povinnost podat daňové přiznání, pokud jste nemovitost pořídili v roce 2020, je stanovena na nejpozdější termín 31. ledna. Poté jste povinni uhradit vyměřenou daň právě do 31. května tohoto roku a tak to již bude i v letech následujících. Tedy pokud se nezmění legislativa.

Povinnost podat daňové přiznání do 31. ledna se navíc týká také majitelů nemovitostí, kteří u nemovitosti vlastněné již delší dobu měnili v uplynulém roce skutečnosti, které jsou zásadní pro vyměření daně. Tedy její výše. Myšleny jsou tím přístavby, vybudované podkrovní (půdní) byty, změny například pole, louky či zahrady na stavební pozemek a vůbec veškeré změny, které ovlivňují hodnotu nemovitosti.

A pozor – i ti, kteří nemovitou věc darovali, prodali a nebo jinak pozbyli, musí tuto skutečnost oznámit finančnímu úřadu. Jestliže jim ještě nějaká nemovitá věc v příslušném kraji zbyla, podají takzvané dílčí daňové přiznání. Pokud pozbyli všechny nemovité věci v konkrétním kraji, je třeba doručit na finanční úřad písemné oznámení o této skutečnosti.

Za nouzového stavu nejlépe elektronicky a nebo poštou

Daňové přiznání může majitel nemovitosti podat osobně na místně příslušném územním pracovišti finančního úřadu, případně zaslat poštou a nebo elektronicky. Přičemž majitelé aktivní datové schránky jsou povinni zaslat daňové přiznání elektronicky. V případě odeslání poštou pak finanční úřady uznávají datum podání na poště.

Počítejte též s tím, že toto daňové přiznání podává každý rok spousta lidí a samozřejmě na poslední chvíli. Pokud tedy chcete navštívit finanční úřad osobně, udělejte to včas. Jinak se můžete dočkat nemilé fronty trvající dlouhé hodiny. Vzhledem k vyhlášenému nouzovému stavu (a vypadá to, že jen tak zrušen nebude) je též třeba si ověřit úřední hodiny. Mohou se od normálu lišit. Prostě je třeba počítat i s omezenou pracovní dobou úřadů. Úřady navíc za současného stavu občany vyloženě vybízejí, ať řeší vše elektronicky a nebo poštou, nikoli osobně. Finanční správa v reakci na aktuální epidemiologickou situaci dokonce zřídila pro poplatníky daně z nemovitých věcí infolinky pro případné obecné dotazy i konkrétní problémy s vyplněním daňového přiznání.

Případné sankce

Pokud nepodáte včas daňové přiznání a daň včas nezaplatíte, jste vydáni na milost a nemilost finančního úřadu. Několik dní zpoždění obvykle nepenalizují, ale vše je na zvážení úředníka. Zpoždění delší jak 7 dní si již obvykle vyslouží penále, úroky z prodlení pak činí 0,05% za každý den a dosáhnou pak maximálně 5% daně. Vždy však záleží na tom, jak finanční úřad vyhodnotí konkrétní situaci. U běžného domku či bytu tak sice nepůjde o horentní sumy, ale je zbytečné platit více, než je třeba (než je stanoveno zákonem).

Jednodušší by samozřejmě bylo, kdyby fungovalo dokonale sdílení dat mezi katastrálním a finančním (berním) úřadem, k tomu však v praxi dochází až ex post, tedy právě až poté, co na podání daňového přiznání zapomenete. Pak obdržíte od finančního úřadu výzvu k podání přiznání s upozorněním na případné sankce, jestliže se ve stanovené lhůtě „nepolepšíte“. Zatajit daň z nemovitosti prostě nelze.

Osvobození od daně z nemovitých věcí (staveb a pozemků) platí pro nemovitosti, které jsou vyňaty z předmětu daně nebo jsou od daně osvobozeny. Avšak běžná fyzická osoba na toto osvobození nedosáhne. Obvyklou výjimku představují například ty nemovitosti, které jsou od daně osvobozeny obcí, tedy obecní vyhláškou (např. louky, vinice, chmelnice, sady a orná půda).

Formulář k dani z nemovitosti má bleděmodrou barvu a elektronicky jej lze podat, i když nemáte datovou schránku ani zaručený elektronický podpis. A pozor, pokud datovou schránku máte a jste tedy povinni podat daňové přiznání elektronicky, nesmíte na to zapomenout. Jinak vám hrozí zbytečná pokuta za nedodržení formátu. Ano – i taková pokuta existuje.

Platit a volit

A důležitá informace na závěr: daň z nemovitosti je vždy příjmem konkrétní obce, nikoli státu. Z výnosu této daně se pak opravují komunikace, udržují parky apod. Je tedy navýsost zbytečné a neřku-li neslušné se této dani snažit vyhnout. Stejně to není možné, finanční úřad se vám dříve či později ozve. A pokud konkrétní obec nehospodaří dobře, problém nevyřeší neplacení poplatků, ale volby.

Bližší informace k podání daně z nemovitých věcí najdete ZDE.

Veškeré daňové tiskopisy najdete ZDE.

TOPlist