40 448 aktuálních nabídek
od 877 realitních kanceláří a soukromníků

Znáte podmínky rezervační smlouvy?

Datum vydání: 19.02.2016 | Petr Pojar

Koupě nemovitosti je často náročným procesem zahrnujícím poměrně složité právní úkony. A pokud máte o konkrétní nemovitost vážný zájem, zřejmě budete muset podepsat rezervační smlouvu. Ta zajistí blokování nemovitosti po určitou dobu, kterou využijete k vyřízení všech potřebných úkonů, které jsou s koupí nemovitosti spojené.

Pozor však, pokud podepíšete rezervační smlouvu, je třeba mít na paměti, že jde o závazný dokument. Proto je třeba držet se před jejím podpisem několika zásad, které ochrání vámi vložené finanční prostředky, abyste o ně nepřišli. Pokud vás k jejímu podpisu někdo tlačí, je vše špatně. Především musíte být na 100% přesvědčeni, že jde právě o nemovitost, kterou jste hledali, a že budete moci finančně pokrýt její koupi. Bez předchozí znalosti možností financování koupě nemovitosti by šlo skutečně o zbrklý a velmi drahý krok.

1. Financování koupě nemovitosti

Pokud máte k dispozici dostatek vlastních finančních prostředků, neriskujete v tomto směru podepsáním rezervační smlouvy nic. Pokud jste však nucení vzít si hypotéční úvěr, už je to o něčem jiném. Před podpisem rezervační smlouvy je nutné prověřit si možnost takového financování. Pokud zjistíte, že nejste pro banky dostatečně bonitní, nebo máte záznam v registru dlužníků, a úvěr vám žádná banka neposkytne, nebo ne v dostatečné výši, nelze samozřejmě podepisovat rezervační smlouvu a skládat zálohu, byť ji máte v hotovosti. Prověření vaší bonity libovolnou bankou proběhne nejdéle do dvou pracovních dnů. Nechte si svou bonitu a registry dlužníků prověřit. A v každém případě to udělejte ještě před podpisem rezervační smlouvy! A pokud si nejste jisti, respektive se v problematice vůbec neorientujete, či od banky nedostanete jednoznačné vyjádření, požádejte o pomoc zkušeného finančního makléře.

2. Prověření právního stavu kupované nemovitosti

Problém však může být i na straně prodávajícího. Obzvláště jste-li k podpisu rezervační smlouvy tlačeni, nemusí být něco v pořádku. Ne všichni realitní makléři jsou opravdu solidní. Měl by vám být především předložen list vlastnictví nemovitosti. Z něj zjistíte, kdo je skutečným vlastníkem nemovitosti, jaké nemovitosti jsou součástí koupě, jak jsou vymezena vlastnická práva a případně i omezena (zástavní práva, exekuce, věcná břemena). A právě pokud na nemovitosti leží omezení vlastnických práv, nelze podepisovat rezervační smlouvu, aniž byste dostali písemný závazek, jak budou tato omezení vyřešena. V případě rodinného domu s pozemkem či jen pozemku je též třeba vyžadovat katastrální mapu. Z ní zjistíte řešení přístupové cesty k nemovitostem a samozřejmě též - jaké pozemky jsou skutečně předmětem prodeje. Nebezpečí může být ukryto také v dluzích spojených s užíváním nemovitosti, jelikož některé mohou přejít na kupujícího. Tak pozor!

3. Náležitosti rezervační smlouvy

Rezervační smlouva obsahuje osobní údaje o účastnících smlouvy, předmět převodu (musí se shodovat s listem vlastnictví), cenu nemovitosti včetně všech poplatků,výši rezervační zálohy a dobu pro její složení, dobu rezervace nemovitosti a také služby, které jsou součástí úkonů spojených s převodem nemovitosti. Samozřejmostí jsou smluvní ujednání, která mimo jiné zavazují obě strany k poskytnutí součinnosti spojené s následným podpisem smluvní dokumentace. Zprostředkovatel (realitní kancelář) by vám měl předložit souhlas vlastníka nemovitosti, že nemovitost za těchto podmínek má oprávnění nabízet (pokud prodávající není účastníkem smlouvy). Přílohou rezervační smlouvy musí být aktuální list vlastnictví, katastrální mapa, náklady spojené s užíváním nemovitosti a prohlášení o bezdlužnosti. Důležité je též vybavení nemovitosti (jeho soupis), které zůstane její součástí a se kterým ji tedy kupujete. V opačném případě byste mohli být nemile překvapeni například demontovaným kotlem, zásobníkem na ohřev vody a podobně…
Vlastně musí být předem dohodnut celý průběh prodeje nemovitosti, aby nemohlo dojít k situaci, kdy vám některé okolnosti a informace nebudou před podpisem kupní smlouvy sděleny.

Problematika koupě nemovitosti je však ještě mnohem obsáhlejší, než uvádíme v tomto článku. Proto je lepší oslovit před podpisem rezervační smlouvy nezávislého odborníka, který se v obchodu s nemovitostmi orientuje a má s tím zkušenosti.

Oslovit můžete například společnost HESTIA Group s.r.o., kde vám před koupí nemovitosti poradí a pomohou tak, aby došlo k bezproblémovému převodu a předání nemovitosti.

Zdroj: www.hestiagroup.cz
HESTIA Group s.r.o.

HESTIA Group s.r.o.

Ústí nad Orlicí, T. G. Masaryka 128, 56201
Tel: 605 060 362
Web:https://www.hestiagroup.cz/
E-mail: ustinadorlici@hestiagroup.cz
rezervační, smlouva, rezervace, nemovitosti, koupě, nemovitosti, kupní, smlouva
TOPlist