52 016 aktuálních nabídek
od 895 realitních kanceláří a soukromníků
RE/MAX MONARCHA nabízí

Prodej komerčního pozemku 13407 m²

Vražné (okres Nový Jičín)

Cena na dotaz
včetně právního a geodetického servisu a služeb RK

Základní údaje

Datum vložení 8. dubna 2021 ID nemovitosti 269856
Plocha celková 13 407 m² Plocha pozemku 13 407 m²
Užitná plocha 2 764 m² Plocha zastavěná 2 764 m²
Dopravní spojení Autobus, Vlak, MHD, Silnice, Dálnice Elektřina 110 V, 400 V
Kanalizace Žumpa, septik Zdroje vody Veřejný vodovod

Popis nemovitosti

Nabízíme k prodeji pozemky o celkové výměře 13407 m2 se stavebním objektem, který je v současné době určen k demolici. Původně se jedná o zemědělskou usedlost v části obce Vražné, v Hynčicích (viz plocha vyznačená v grafické příloze fotografické prezentace této nabídky pod č. 5. a 6).
Usedlost přiléhá ke stávající tradiční zástavbě rodinných statků a dle platného územního plánu je v plochách "VL"- VÝROBA A SKLADOVÁNÍ – LEHKÝ PRŮMYSL (cca 6 245 m2) a "ZV" - PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ – VEŘEJNÁ ZELEŇ (cca 7 162 m2). Plochy lze změnou územního plánu uspořádat rovněž ve prospěch zastavitelných ploch bydlení s přesunutím plochy zeleně na sever k obecní komunikaci apod.
VÝROBA A SKLADOVÁNÍ – LEHKÝ PRŮMYSL - "VL":
Hlavní využití:
- stavby pro výrobu a skladování a zemědělskou výrobu a skladování
Přípustné využití:
- parky a veřejná zeleň včetně dětských hřišť
- stavby veřejné nebo související dopravní infrastruktura a služeb (ČSPHM, STK)
- stavby veřejné nebo související technické infrastruktury
- parkoviště a garáže pro automobily všeho druhu a stroje
- fotovoltaické elektrárny na stávajících nebo navržených stavbách
- sběrné dvory
- stavby drobné doprovodné a sakrální architektury, další zeleň, ...retenční a protierozní opatření
Podmíněně přípustné využití:
- občanské vybavení – komerční zařízení malá a střední – administrativa..., obchody...
- ubytování pro majitele, správce nebo nájemce... o velikosti 1 b.j.
- stavby pro reklamu a informační a reklamní zařízení
- záměry na umístění zdroje hluku příp. vibrací...nebudou překročeny max. přípustné hladiny hluku...
Nepřípustné využití:
- všechny stavby a činnosti neslučitelné s hlavním a přípustným využitím.
Podmínky prostorového uspořádání:
- zástavba do 3 běžných nadzemních podlaží a podkroví
- Koeficient zastavění plochy KZP=0,7
- Koeficient zeleně KZZ=0,3
PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ – VEŘEJNÁ ZELEŇ - "ZV":
Hlavní využití:
- parky a další veřejná zeleň
Přípustné využití:
- veřejná prostranství, včetně dětských hřišť
- stavby veřejné nebo související dopravní a technické infrastruktury
Podmíněně přípustné využití:
- Technická opatření a stavby pro účely rekreace a cestovního ruchu hygienická zařízení, ekologická a informační centra
Nepřípustné využití:
- veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím
- oplocení
Plochu ZV lze změnou územního plánu redukovat ve prospěch zastavitelných ploch nebo změnit její využití například na:
ZELEŇ – SOUKROMÁ A VYHRAZENÁ - "ZS" v rozsahu až 9 641 m2:
Hlavní využití:
- zejména zahrady, záhumenky, obvykle oplocené
Přípustné využití:
- drobné stavby o jednom nadzemním podlaží do 25m2 zastavěné plochy a do 5m výšky, nepodsklepené...
- parky a veřejná zeleň včetně dětských hřišť
- veřejná prostranství
- stavby veřejné nebo související dopravní infrastruktury nebo technické infrastruktury
- stavby drobné doprovodné a sakrální architektury další zeleň... retenční a protierozní opatření.

Další informace Vám sdělí makléř nabídky.

Poloha na mapě

Dojezdová vzdálenost

Vražné (okres Nový Jičín)
0 km (0 min)

Nemovitost nabízí

 Ing., Ing. arch. Bohuslav Kunat
Ing., Ing. arch. Bohuslav Kunat
Kontaktovat prodejce
RE/MAX MONARCHA
Reklama
TOPlist