40 098 aktuálních nabídek
od 877 realitních kanceláří a soukromníků

Jak ochránit dům před požárem?

Datum vydání: 18.06.2015 | redakce

Každý dům i budovu je zapotřebí zabezpečit před případným požárem. Poslouží k tomu instalace elektrické požární signalizace (EPS), která informuje obyvatele domu o vzniku požáru akustickou a světelnou signalizací. Hlásičem musí být povinně vybaveny nové či rekonstruované domy, na něž bylo vydáno stavební povolení po datu 1.7.2008. Tento den nabyla účinnosti „Vyhláška o technických podmínkách požární ochrany staveb č. 23/2008 Sb “. 

Požár v bytovém domě

Protipožární opatření v domě

Ochranu zajišťují detektory na detekci vzniku požáru. Jedná se o zařízení připevněné na stropě místnosti, jež reaguje na kouř, zvýšenou teplotu nebo na zápach při požáru. V domácnostech najdou své uplatnění autonomní hlásiče. Nejsou závislé na jiných zdrojích, protože většinou fungují na baterie. V domě by neměl chybět hasicí přístroj. Seženete jej ve specializovaných obchodech i na internetu.

Co když se ale požár objeví v místnosti, kam běžně nechodíte? Řešení je jednoduché, hlásiče požáru lze vzájemně propojit a při výskytu požáru se spustí všechny alarmy najednou. Pokud se zrovna nenacházíte v domě a začne v něm hořet, na požár Vás upozorní komunikátory v hlásičích. Využívají jak pevné linky, tak sítě mobilních operátorů a dokážou vytočit číslo Vašeho telefonu. 
Požár rodinného domu

Protipožární opatření v bytovém domě

V bytovém domě s více než 20 obyvateli musí být ve společných prostorách přístupný vnitřní hydrant s dostatečně dlouhou hadicí. Pro případ vypuknutí požáru jsou vyznačeny únikové cesty, jejichž součástí je i schodiště. Dveře do únikové cesty se musí otevírat ve směru úniku, výjimku tvoří vchodové dveře do domu. Průchodu únikovou cestu nesmí nic bránit. Zakázáno je zúžení této cesty nábytkem, květinami nebo jinými věcmi.

Po provedení rychlého hasičského zásahu je důležité vybudovat ke každému domu zpevněnou příjezdovou cestu o minimální šířce 3 metry a nejdále 50 metrů od objektu. Pro zajištění vody k hašení musí být dostupný hydrant, výtokový stojan, plnicí místo či vodní tok (nádrž). 
elektronické, požární, zabezpečení, protipožární, signalizace, požární, čidla, eps
TOPlist