40 098 aktuálních nabídek
od 877 realitních kanceláří a soukromníků

Jak postupuje banka, pokud nesplácíte hypotéku?

Datum vydání: 17.07.2015 | Markéta Mazancová

Koupili jste nemovitost a nemůžete ji splácet? Nepříjemné. Jistě není třeba připomínat, že nejdůležitější je komunikace s finančním ústavem, většinou tedy bankou. A že dělat mrtvého brouka se rozhodně nevyplácí. Jak se banka může k problému postavit? Může banka přenechat vymáhání dluhu na někom jiném? A bude to opravdu banka, kdo problém bude řešit?

Pokud vám na nějaký čas vypadne příjem, co můžete dělat?

Jak již řečeno, je třeba se k problému postavit čelem. Placení se stejně nevyhnete. Zásadou, kterou je třeba řídit se, je na prvním místě komunikace, na druhém místě komunikace a na třetím opět zase jen komunikace. Zájmem většiny bank je, abyste opět začali platit, i když vám to bude možná chvilku trvat.

Můžete se tedy s bankou pokusit domluvit na:
  • odložení splátek
  • prodloužení splatnosti hypotéky, čímž docílíte snížení výše měsíční splátky
  • pokud se blíží konec doby fixace, můžete se pokusit hypotéku refinancovat výhodnějším úvěrem
  • konsolidaci půjček, pokud dlužíte více subjektům, můžete dluhy sloučit
  • dobrovolném prodeji nemovitosti a z utržené částky splacení dluhu

Pokud nesplácíte, co udělá banka?

Většina bank postupuje takto: jako první vám pošle sms, že vaše platba nedorazila. Následně vám pošle dopis, v němž vás bude vyzývat k uhrazení. Pokud ani na toto nebudete reagovat, bude vás kontaktovat některý ze specialistů v bance telefonicky a pokusí se s vámi domluvit.

Jako první se vám většina bank pokusí snížit měsíční splátky na minimum tak, abyste opět mohli začít platit. Pokud ani toto nepomůže a nezačnete splácet přibližně od doby 180 dnů až do doby 1 roku, banka se s vámi pokusí domluvit na prodeji domu. A z částky vytěžené prodejem se uspokojí pohledávka. 
Pokud však ani tento možný postup nenastane, záleží na bance, jak se zachová.

Jsou banky, které vaši pohledávku prodají velice rychle poté, co přestanete splácet. Jednoduše banka udělá balíček například deseti hypoték, které nejsou spláceny a prodá je společnosti, která se vymáháním pohledávek zabývá. S takovými subjekty už je však komplikovanější jednání než s bankou a na mírném kompromisu už se s nimi dá jen obtížně domluvit.

Jiné banky jsou méně razantní a nejprve pohledávku vymáhají sami, případně vám nakážou nemovitost prodat.

Nebo vaši pohledávku prodají až po vyčerpání všech možností. Případně si pohledávku ponechají a spolupracují s inkasní agenturou nebo advokátní kanceláří.

Čili hodně záleží, na jakou banku narazíte, každá má své způsoby nakládání s neplatiči. A již při uzavření smlouvy o úvěru vám banka může zodpovědět dotaz, jak právě ona v případě nesplácení postupuje.

Je nějaká možnost nesouhlasit s tím, aby vaše pohledávka byla prodána?

Nesouhlasit můžete s čímkoliv chcete, třeba s nepříznivým počasím. Ale důležité je, na co má banka právo. Banky mohou své pohledávky prodat kdykoliv komukoliv. Dokonce i pokud jsou hypotéky řádně spláceny, mohou být prodány, nicméně je zřejmé, že v k takovémuto počinu není žádný důvod.

Jak zjistím, že můj věřitel se změnil?

Postoupení pohledávky je řešeno v č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, a to v § 1879 až § 1887. Z těchto zákonů vyplývá, že nový věřitel vás musí o nastalé změně informovat. A to nejlépe prokazatelně písemnou formou. Do té doby než je dlužník o změně věřitele informován, splácí stále postupitelovi (ten, kdo pohledávku prodal).

Tedy do té doby než postupník (ta osoba, která si dluh 'koupila') o postoupení pohledávky dlužníka neinformuje, může se dlužník své povinnosti platit zprostit tím, že doplatí svůj dluh postupitelovi (ten, kdo pohledávku prodal).

V některých případech lze zjistit, kdo je věřitelem a kdo dlužníkem pomocí CRÚ

Existuje Centrální registr úvěrů (CRÚ), který zpracuje Česká národní banka. Nicméně, jedná se pouze o informační systém, který soustřeďuje informace o úvěrových závazcích fyzických osob, podnikatelů a právnických osob a umožňuje operativní výměnu těchto informací mezi účastníky CRÚ.

To pomáhá bankám, aby neposkytovaly úvěry klientům se špatnou platební morálkou.

V souladu se zákonem č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, má klient právo seznámit se s informacemi, které jsou o něm v databázi CRÚ vedeny (týkají-li se jeho osoby nebo právnické osoby, jenž zastupuje). To znamená, že žádost o poskytnutí informací z registru může podat jen osoba, které se požadované informace týkají. V případě právnické osoby je pak tou osobou jednatel či některá osoba ze statutárního orgánu.

V CRÚ jsou registrovány úvěrové pohledávky (čerpané úvěry včetně kontokorentních, debety na běžných účtech, nečerpané úvěrové rámce a přísliby, poskytnuté záruky a ručení, úvěrové ekvivalenty dalších vybraných podrozvahových pohledávek) bez ohledu na jejich výši (s výjimkou debetů na běžných účtech s povinnou registrací nad 2 000 Kč).
Vzhledem k uvedenému zaměření nejsou v databázi CRÚ evidovány spotřebitelské úvěry fyzických osob, hypoteční úvěry fyzických osob, ručitelské závazky klientů, údaje o depozitních účtech (běžné účty bez povoleného debetu, spořící a termínové účty).

Dá se proti neschopnosti splácet pojistit?

Ano dá. Ale většinou tak můžete učinit pouze při sjednání úvěru. Je třeba si pečlivě pojistnou smlouvu přečíst, abyste věděli, pro které případy jste pojištěni. Toto pojištění kryje životní rizika jako je úmrtí, trvalá invalidita, ztráta zaměstnání nebo dlouhodobá pracovní neschopnost. Máte-li takové pojištění, banka vám může odpustit i několik splátek. Nicméně je třeba uvědomit si, že pojištění se vztahuje v případě ztráty zaměstnání na situaci, kterou jste nemohli ovlivnit. Pokud ukončíte svůj pracovní poměr dohodou, pojistka se na vás vztahovat nebude.
Zdroj: www.ČESKÉREALITY.cz, www.shutterstock.com
hypotéka, splácení, hypotéky, platební, neschopnost, exekuce, majetku, prodej, pohledávek
TOPlist